Historie AB Furhoffs Rostfria

1899 startede Carl Furhoff en liten bedrift i Skövde for produksjon av kobberkjeler, øser mm. Kobberslageriet vokste med årene samtidig som virksomheten ble forandret i takt med at nye generasjoner Furhoffere overtok og drev bedriften videre.
 

Allerede på 1920-tallet begynte produksjon av produkter i det da nye materialet, rustfritt stål. I dag kan vi uten å ta for hardt i si at vi er en virkelig spesialbedrift innen rustfritt med produksjon av egenutviklede VVS-produkter. Vi har også en omfattende leieproduksjon av rustfrie detaljer/produkter.

Vår fabrikk, der all produksjon og utvikling skjer, fins fortsatt i Skøvde

Tradisjonene har vi beholdt, vi driver i dag en kobberslager skole for vår ansatte.

PS. Navnet Furhoff er hentet i 1855 ur Furuby og Hoffmantorp, to steder som ligger utenfor Växjö i Småland i Sverige.

Läs mer om dagens Furhoffs i vår firmapresentasjon.