Sveis, kvalitet og miljø


SVEISSTYRNINGSSYSTEM SS-EN ISO 3834-2

Sveising er en av Furhoffs kjernevirksomheter og vi er siden 19. desember 2012
sertifisert etter SS-EN ISO 3834-2.

Sertifikatet viser at vårt styringssystem tilfredsstiller de mest omfattende
kvalitetskrav for sveising. Styringssystemet dekker design, produksjon,
markedsføring og salg av rustfrie Lego og VVS-produkter som kreves
av EN ISO 3834.

ISO 3834 finnes i 3 forskjellige nivåer. Nivået -2 som Furhoffs er sertifisert
etter er de strengeste krav og brukes i "Omfattende kvalitet". For "Normal
kvalitet" brukes nivå -3 og for "Simple kvalitetskrav" brukes nivå -4.

For kunden betyr dette at vi bygger inn i riktig kvalitet ved å kontrollere
sveiseprosessen på en effektiv og kontinuerlig måte, og at ansatte,
utstyr og verksted følge de strenge kravene som gjelder.

Se sertifikat her.


KVALITETSSTYRINGSSYSTEM SS-EN ISO 9001:2000 

Vi er sertifisert etter SS-EN ISO 9001:2000 siden 20. januar 2006. 

Revisjonkontrollens bedømmelse:
”Bedriften har et gjennomtenkt styringssystem tilpasset virksomhetens behov. Virksomheten preges av både kundefokus og engasjement for å forbedre de interne prosessene”.

Last ned ISO 9001:2008-sertifikatet som pdf.

Les vår kvalitetspolicy.


MILJØSTYRINGSSYSTEM SS-EN ISO 14001:2004 

Vi er sertifisert etter SS – EN 14001:2004 siden 10. august 2006.

Etter en fremgangsrik omsertifisering er vi nå sertifisert til 2015-01-20. 

Revisjonkontrollens bedømmelse:
”Bedriften har et gjennomtenkt styringssystem tilpasset virksomhetens behov.
Miljøutredning og vurdering av aspekter, gir et godt grunnlag for fortsatt forbedring.
Kunnskapen om miljøarbeidet er god.”. 

Last ned ISO 14001:2004-sertifikatet som pdf.

Les vår miljøpolicy.