Bruksanvisning

For at din oppvaskbenk skal fortsette å være unik og fresh er det viktig å tenke på følgende:


-Bruk aldri harde eller spisse gjenstander på benkens ytre. Oppvaskbenkens ytre er ømfintlig og det ikke til å unngå å få riper i en benkeplate som brukes. Den første ripen kommer til å være tydelig iøynefallende, men dette inntrykket forsvinner siden i takt med at benken jevnt forsetter å bli ripet. Oppvaskbenken er på sitt vakreste etter ett par års bruk da "ripene ikke synes for alle ripene".

-Rengjør alltid benken med vann/rengjøringsmiddel og en myk klut etter bruk. Skyll og tørk av. Inntørkede flekker behandles med FURO rengjøringsmiddel som følger med benkeplaten.  Følg anvisningen i pakningen.

-Misfarging av benken kan oppstå om den rustfrie overflaten kommer i kontakt med for eksempel syrer eller jernholdig materiale. Tenk derfor på å tørke bort matvarer som inneholder syrer samt å la for eksempel stålull, grus, kniver eller kjeler og stekepanner av jern ligge på en fuktig benk.

-Bänken är på undersidan försedd med en limmad träskiva för att diskbänken ska vara stabil och hållbar att arbeta på.
Detta innebär att heta föremål inte kan ställas på bänken eftersom limmet då kan släppa och plåten lyfta från skivan.
Vill du kunna ställa varma föremål på bänken så beställer du med ”Kulformad avställningsyta”, se Variantutförande.