Produkteksempel

Radarkoner

Radarantenner for volum- og nivåmålning.


Montasjeplate

Montasjeplate for hurtigkoplinger.


Væskekopling

Lisens sveising for væskehandtering.


Batterikasse

Oppbevaringskasse for batterier på handikapp hjelpemiddel.


Platdetaljer

Laserskjært, bukkede og sveisede detaljer for bl.a. TetraPak-maskiner.


Volummål

Volummål til bl.a. Svenske Statens Provningsanstalt for justering av bensinstasjonspumper.


Cisterne

Beholdere for legemiddelsindustri.


PES-skap

PES-stasjon (Portabel equipment station/mediapanel) For påfylling av mobile kar innen legemiddelsindustri.


Brannskap

Skap for brannslokkere på legemiddelsindustri. For i vegg innfelt montasje.


Plate

Laserskjært plater til pallvendere for grafisk industri.


Festeplate

Festeplate for radarantenner.


Laserskjært detaljer

 


Sikt

Sikt for pulverforet evner innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Laserskjært, bukket, sveiset og glassblåst.


Samlingskar

Samlingskar for handtering av spillprodukter på meieri.


Syrebeisning

Syrebeisning av egne produkter og som underleverandør. Miljøgodkjent prosess.