Rustfritt stål

Rustfritt stål er benevningen på en mengde stål med den sammensatte nevneren at de alle inneholder minst 12 % krom.

Da jern legeres med minst 12 % krom kommer krommet i stålet å reagere med oksygenet i luften og danner en veldig tynt beskyttende hinne av kromoksid på stålet, et såkalt passivsjikt. Det er dette sjikt som beskytter stålet mot det som vi til daglig kaller korrosjon. Om det passive sjiktet skades gjennom mekanisk eller kjemisk påvirkning, dannes det spontant gjennom kontakt med oksygen i f.eks. luft eller vann.

Rustfritt stål inneholder foruten krom også andre legeringer som både beskytter mot korrosjon samt gir stålet visse andre egenskaper. De vanligste er:

 • Nikkel som forbedrer formbarhet og sveisbarhet.
   
 • Molybden som forbedrer materialets beskaffenhet mot klorider og et flertal typer
       av kjemikalier.


Andre ting som kan forekomme i små mengder er kvæve, kopper, mangan, kol, kisel, cerium, svovel, titan og niob.

Ulike legeringer


Rustfritt stål finns med en mengde ulike blandninger (legeringsinnhold).
De vanligste er:

 • EN 1.4301 med ca 18% krom og 8% nikkel til daglig benevnt 18-8-stål. Stålet er tilpasset for miljøer med mindre korrosiv påvirkning f.eks. innenomhusmiljøer. (AISI 304 og SS2333 er andre benevninger på dette stålet.) 
   
 • EN 1.4404 med ca 18 % krom, 11 % nikkel og 2,1% molybden. Disse typer av stål benevnes ofte som ”syrefast stål”. Anvendes ofte i saltholdig kystmiljø og i industrimiljø. Også badeanlegg, med klorholdig miljø i kombinasjon med høyt luftfuktighet og temperatur, krever denne type av stål. (AISI 316L og SS2348 er andre benevninger på dette stål.) 


Motstandskraftig

Flere faktorer som har betydning for om det rustfrie stålet skal være motstandskraftig mot korrosjon. Noen av de vanligste er:

 • Påvirkning fra kjemikalier med ulik konsentrasjon og blandning samt deres
       temperatur.
   
 • Påvirkning fra luftforurensinger.
   
 • Avleiringer fra jernholdige ting f.eks. slipespon, jernverktøy, stålull i fuktig miljø.
   
 • Stålets overflate.
   
 • Produktets konstruksjion og utformning, eksempelvis spalter.