Hvorfor skal man syrebeise

Rustfritt stål er den sammensatte benevningen på en mengde stål med den felles nevneren att de alle inneholder minst 12 % krom.


Da jern legeres med minst 12 % krom kommer krommet i stålet til å reagere med syren i luften og danner et veldig tynt beskyttende hinne av kromoksid på stålet, et såkalt passivsjikt. Det er dette sjikt som beskytter stålet mot det som vi til daglig kaller korrosjon. Om det passive sjiktet skades gjennom mekanisk eller kjemisk påvirkning, dannes det spontant gjennom kontakt med syre i f.eks. luft eller vann. 

Da rustfritt stål utsettes for høye temperaturer som ved f. eks sveising vandrer (diffunderer) krommet bort fra ståloverflaten. Krommet i materialets overflate synker på den varmepåvirkede delen under 12 % og stålet tapper bl.a. sin mulighet å ”selvreparere” sitt passivsjikt. Ved syrebeisning løser syrer opp sveisoksider samt den kromfortynnede sonen og stålets oppringlige korrosjonsbestandige egenskaper gjenskapes. 

Syrebeisning er av korrosjonssynspunkt overlegen andre behandlingsmetoder som f.eks. slipning og glassblåsing. Foruten å ta bort ”kromutarmert” material gir syrebeisning oftest en bedre overflate på materialet en andra metoder, hvilket i seg forsterker oppbygningen av stålets passivsjikt.