1A Gulvsluk for persontrafikk og lettere belastning