• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

TERRASSEBRØNN AV RUSTFRITT STÅL FOR MONTERING I 
BETONGBJELKELAG:

Terrassebrønnen er beregnet for montering i utendørs bjelkelag
med frostrisiko, f. eks. terrasser, garasjer og gårdsrom der det ikke
kan brukes tradisjonell gulvbrønn med vannlås.

Terrassebrønnen er beregnet for tetteskikt av bitumen, ev. forsterket
med mastix eller støpeasfalt. Leveres med 150 mm bred
perforert klisterflens. Denne flensen er beregnet for bitumentetteskikt
som legges med tetteskiktmatte lokalt under den
perforerte flensen og som deretter sveises sammen med tetteskiktet
som legges over flensen. Dette er i overensstemmelse
med Svenske Tätskiktsgarantiers regelverk for takbrønner,
TR-I samt med AMA Hus 18, del JSE.171 og JSE.271.

FURO 192 er beregnet for tetteskikt under overbygg.
Over- og underdel bestilles hver for seg.

Overdelen har fastskrudd silplate og fås i tre lengder, kappbar i
følgende intervall:
L1 for overbygg 160–260 mm.
L2 for overbygg 160–560 mm.
L3 for overbygg 160–860 mm.

– Teleskopisk stillbar overdel som er kappbar.
– Syrefast rustfri kvalitet EN 1.4404 (AISI 316).
– Uten vannlås.
– Langt, kappbart utløpsrør Ø 110 mm for å unngå skjøter.
– Fastskrudd, rustfri silplate.
– Støttering for mastix og støpeasfalt inngår.

BELASTNINGSKLASSE L15*:
For arealer med lett trafikk, men ikke trucktrafikk.
Testet iht. NS-EN 1253 med 10 kN belastning.

RÅD OG ANVISNING:
Terrassebrønnen er beregnet for montering i betongbjelkelag med
forhåndsboret hull Ø 225 mm.
Ved installasjon i forbindelse med støping av betongplaten/bjelkelaget
bør det velges variantutførelse med festeører.

FURO 192 er godkjent av Svenske Tätskiktsgarantier og tilfredsstiller
deres regelverk for takbrønner, TR-I. Den tilfredsstiller også
kravene i AMA Hus 18, del JSE.171 og JSE.271.

INSTALLASJONSHJELPEMIDLER SOM INNGÅR:
– Beskyttelseslokk som hindrer at det faller byggavfall ned i utløpsrøret.