• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

TERRASSERENNE I SYREFAST RUSTFRITT STÅL FOR
MONTERING I BETONGBJELKELAG:
Terrasserennen er ment for installasjon i utendørsbjelkelag
med fryserisiko. F.eks. terrasser, garasje eller bakgårder der
en tradisjonell gulvrenne med vannlås ikke kan brukes.
Rennen krever lokal innstøping i betong.

- Valgfri lengde i 0,5-m intervall. 1–100 m.
  Ved lange lengder kan det være nødvendig med flere utløp.
- Bredde 150 mm.
- Rennen utføres med fall 0,5 %.

Terrasserennens utløpsbrønn er ment for tettesjikt av bitumen,
ev. forsterket med mastix eller støpeasfalt. Leveres med 150 mm
bred perforert limflens. Denne flensen er ment for bitumentettesjikt
som legges med tettesjiktsmatte lokalt under den perforerte
flensen, og deretter sammensveises med tettesjiktet som legges
ovenpå flensen.

FURO 193 er ment for tettesjikt under overbygg.
Over- og underdel bestilles hver for seg.

Overdelen består av renne med fastskrudde silplater og et teleskoprør
som finnes i tre lengder, kappbart i følgende intervall:
L1 for overbygg 160–260 mm.
L2 for overbygg 160–560 mm.
L3 for overbygg 160–860 mm.

- Teleskopisk stillbar overdel som er kappbar.
- Syrefast rustfri kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Uten vannlås.
- Langt, kappbart utløpsrør Ø 75 mm for å unngå skjøtestykke.
- Syrefast rustfri silplate utført i lengdene 500 mm og 1000 mm,
  med maksvekt på 8 kg per del.
- Støttering for mastix eller støpeasfalt inngår.

BELASTNINGSKLASSE R50*:
For steder med mellomtung biltrafikk, men ikke truck.
Testet ifølge NS-EN 1253 med 33 kN belastning.

INSTALLASJONSHJELPEMIDDEL SOM INNGÅR:
– Beskyttelseslokk som hindrer byggerester i å falle ned i utløpsrøret.
– Beskyttelseslokk som hindrer byggerester i å falle ned i rennen.
– Festeører som underletter forankring av rennen.
   Passer plaststillben 1SB20, (installasjonstilbehør).

RÅD OG ANVISNING:
Terrasserennens brønn er ment for montering i betongbjelkelag
med forhåndsboret hull Ø 132 mm.
Ved installasjon i forbindelse med støping av betongplaten/bjelkelaget
bør variantutførelse med festeørene velges.

FURO 193 oppfyller kravene i Svenske AMA Hus 18, del JSE.171
og JSE.271. I variantutførelse med 110-utløp oppfyller den også
Svenske Tätskiktsgarantiers regelverk for takbrønner, TR-1.