• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

SEPTIKBRØNN AV RUSTFRITT STÅL FOR INNSTØPNING I BETONG.
- Septikbrønnen er beregnet innstøpt i en betongplate på mark
  som ikke har noe annen form for tetting.
- Bunnen har en konisk form for å lette tømming av septiktanken
  og minimere behovet for etterspyling.
- Kan kjøres over med bil og lastebil for direkte tømming.
- Valgfri lengde og bredde. Maks bredde 500 mm for å klare
  trafikkbelastningen.
- Syrefast kvalitet EN 1.4404 (SS 2348/AISI 316L).
- Bunnutløp Ø 110 mm.
- Kjøresterk rustfri lamellrist.

BELASTNINGSKLASSE M125*:
For arealer med lastebil- og trucktrafikk.
Testet i.h.t. NS-EN 1253 med 85 kN belastning.

INNSTALLASJONSHJELPEMIDLER SOM INNGÅR*:
- Beskyttelseslokk som hindrer betongen å renne ned i brønnen.
- Festeører som forenkler forankringen i bjelkelaget.