• {{group.Name}}

    • X {{option.Name}}

STALLBRØNN I RUSTFRITT STÅL FOR
INSTØPING I BETONGGULV:

- Dim 600 x 300 mm.
- Syrefast kvalitet EN 1.4404 (SS 2348/AISI 316L).
- Brønnen har sikkerhetssilplater, slamoppsamler og vannlås.

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FURHOFFS STALLBRØNN:
Stallbrønnen er beregnet for innstøping i betonggulvet i
vaskespiltet.
- De oppløftbare sikkerhetssilplatene er dimensjonert for
  belastning av stor hest.
- Silplatene har silhull Ø 9 mm.
  Denne konstruksjonen har sikkerhetsfordeler i forhold til andre
  løsninger (ruterister, spaltlokk). Ingen risiko for at hesten skal
  hekte eller dra med seg risten opp når den snur seg i vaskespiltet.
  Selv hester med brodder i skoene kan vendes uten risiko.
- Silplatenes hullbilde minimerer også muligheten for halm, spon,
  hestehår og andre større partikler å komme ned i brønnen.
- Mindre partikler (sand, jord m.m.) som renner ned gjennom
  hullene kommer ned i brønnens slamoppsamler som må
  rengjøres ved behov.
- Utløpsdelen er utstyrt med oppløftsbar vannlås og beskyttelseplate
  som styrer nedspylt slam inn i oppsamleren.

INNSTALLASJONSHJELPEMIDLER SOM INNGÅR:
- Beskyttelseslokk som hindrer betongen i å renne ned i rennen.
- Festeører som forenkler forankringen i bjelkelaget.

Mer informasjon

Mål

MILJØVURDERTE VVS-PRODUKTER

GJØR BEVISTE MATERIALVALG VED Å BRUKE FURHOFFS SINE MILJØVURDERTE PRODUKTER.
Det er viktig at et bygg produkt ikke inneholder helsefarlige eller miljøskadelige stoffer, verken ved produksjon, bygg- eller bruks sted. Svenske SundaHus og BVB er to organisasjoner som har satt opp kriterier for miljøvurdering av byggevarer.
Furhoffs VVS-produkter er vurdert av begge organisasjoner med gode resultater som nedenfor:

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter
Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
BVB har miljöbedömt våra golvbrunnsprodukter och uppfyller kriterierna för "Accepteras"
"Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.
Länk till BVB:s bedömningsrapport av våra golvbrunnsprodukter