3D-modeller för våra Tvättrännor och Urinaler

Nu finns nedladdningsbara 3D-modeller.....


Nu finns nedladdningsbara 3D-modeller för våra Tvättrännor och Urinaler. Efter nedladdning kan modellen strechas i CAD-programmet till önskad längd.

Klicka på aktuell länk nedan för nedladdning:

Tvättränna FR 405     

Tvättränna FR 406     

Tvättränna FR 407     

Tvättränna FR 408     

Urinal FR 602             

Urinal FR 605