Beskrivningstexter för våra VVS-produkter

Använd vår generator som på ett enkelt sätt ger dig rätt beskrivningstext.

En stor del av våra VVS-produkter är nu anslutna till vår generator för beskrivningstexter. Det innebär att du med några enkla knapptryck har en färdig beskrivningstext att klistra in i programhandlingen. Knappen för generatorn finns överst på resp. produktsida.