Besök Furhoffs Storkök på Gastro Nord.

Vi visar vårt storkökssortiment under Gastro Nord-mässan, 26-29 april i Älvsjö, nu för andra gången.

Det handlar om allt från diskbänkar, rullbanor, skafferihyllor och kantinvagnar till installationskanaler.

- Vi har breddat vårt sortiment ytterligare för att bli än mer komplett, och därtill med rätt kvalitet och en attraktiv prisbild, säger produktchefen, Jörgen Nilsson.

Han kommer tillsammans med Mathias Stenbrink och Jens Westlund att bemanna montern, A09:49, under mässan.

Välkommen till vår monter!