Brandskyddsutbildning

Alla medarbetare på Furhoffs har deltagit i utbildning om förebyggande brandskydd.

Räddningstjänsten har genomfört utbildningen som innehöll teori om varför bränder uppkommer, hur de förhindras och hur släckning går till. Detta varvades med praktiska övningar i att släcka bränder i både produkter och dockor. Allt för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i vårt arbete.