Fler valmöjligheter med FURO golvbrunnar.

För elegantare installation av våra golvbrunnar....

För elegantare installation av våra golvbrunnar och golvrännor så kompletterar vi nu sortimentet med spaltlock som kan fyllas med epoximassa resp. klinker. Läs mer under Variantutförande på FURO 022, 104, 105 och 115.