Furhoffs Leveransprecision

En hög servicegrad till våra kunder är viktigt för oss.

En del av att hålla en hög servicegrad är att leverera enligt överenskomna tider. Vi mäter vår leveransprecision på orderradsnivå och för de senaste 12 månaderna är den 99,4%.