Furhoffs samarbetar med Högskolan i Skövde

Produktionsteknik, maskin, design och automationsteknik

Under onsdagen 19/2 var ett 40tal elever som läser produktionsteknik, maskin, design och automationsteknik på studiebesök hos oss på AB Furhoffs Rostfria. 

För att få en inblick i Furhoffs Rostfria som företag och lära sig mer om det rostfria materialet.

VD Björn Furhoff tog emot eleverna och pratade om Furhoffs både historia, men för eleverna den så viktiga framtiden. Förhoppningsvis att någon/några av dessa elever får anställning inom ett antal år då Furhoffs Rostfria har som mål att växa ytterligare och då eftersökt bland annat denna kompetens som dessa elever utbildar sig mot. 

Furhoffs Rostfria har ett samarbete med Högskolan i Skövde sedan ett antal år inom produktionsteknik. Några av eleverna som var med på förra årets rundvandring gör nu sina examensjobb Hos oss på Furhoffs Rostfria.

Vi tackar DR i ingenjörsvetenskap Lennart Ljungberg med elever för ett trevligt besök.