Furhoffs väljer förnybar elenergi

Furhoffs har gjort ett medvetet val av förnybar, vattenproducerad elenergi.

Vi på Furhoffs vill inte påverka miljön negativt varken för oss själva eller för nästkommande generationer.
Därför har vi avtalat med vår elleverantör att den elenergi som vi förbrukar är vattenproducerad och därmed förnybar.
Därutöver arbetar vi ständigt med att minimera all vår energiförbrukning.

Se avtal om förnybar elenergi.