FURO Golvbrunnar brandklassade EI 60.

FURO 007, 105 och 113 testade och certifierade.

Söker du golvbrunnar för installation i brandavskiljande betongbjälklag så har vi nu 3 modeller i rostfritt stål som uppfyller klass EI 60 med god marginal.
Det gäller FURO 007, FURO 105 och FURO 113 som är testade och certifierade.
Provningen utfördes av SP Fire Research - Brandmotstånd.
Certifikatet är utfärdat av Kiwa. Se typgodkännandebevis 1267 här.

Brandmotståndet förutsätter att golvbrunnarna gjuts in i minst 200 mm tjockt betongbjälklag, att golvbrunnarna har vattenfyllda lås och är kopplade till avloppsrör.

Se instllationsritning för FURO 007, FURO 105 och FURO 113.
En intressant iaktagelse är att vår storköksgolvbrunn FURO 113 bryter igenom bjälklagets undersida med några cm men klarar trots detta brandmotståndet EI 60.

Så här såg det ut under själva brandtestet:
Installationen sedd från ovansidan med anlsutna temperaturgivare.


En bild in i ugnen i början av testet: