IDC ger Industripriset Skaraborg 2016 till Furhoffs!

.

Med motiveringen

Med en företagskultur präglad av stolt tradition, öppenhet och engagemang har företaget på ett påtagligt sätt satt medarbetarna i fokus över tid. Med stort hjärta stödjer företaget lokalt föreningsliv och är en aktiv samverkanspartner till akademi och skola.

Målmedvetet arbetar företaget med att vara ett föredöme när det gäller att ta sitt ansvar för miljön.

Genom strategiskt och systematiskt arbete samt stort intresse för ny teknik har företaget positionerat sig och utvecklat nya affärsområden vilket bidragit till betydande tillväxt och lönsamhet.

ger IDC West Sweden Industripriset Skaraborg 2016 till Furhoffs.

Priset delades ut under Näringslivsgalan 2016 i Skövde.

Se diplomet här.

Vi vill också tacka för all uppvaktning i samband med utmärkelsen.