Ny försäljningskanal för Furhoffs diskbänkar till kök i hemmamiljö.

Vi når en större marknad när Stala nu kompletterar sitt sortiment av diskbänkar med våra skräddarsydda bänkar.

Tillsammans med familjeföretaget Stala Oy i Lahtis, Finland utökar vi samarbetet kring rostfria diskbänkar för kök i hemmamiljö genom att Stala från 2017-04-01, på den nordiska marknaden, säljer Furhoffs sortiment av skräddarsydda rostfria diskbänkar anpassade för kök som ett komplement till eget sortiment.

Furhoffs övriga produkter inom VVS-området såsom rostfria golvbrunnar och golvrännor, diskbänkar för storkök, industri och laboratorier, tvättrännor, urinaler, rostfri utrustning för storkök m.m. omfattas inte av samarbetet utan det marknadsförs och säljs även i fortsättningen av Furhoffs egen försäljningsorganisation.