Vi välkomnar våra nya medarbetare.

Vi förstärker sälj, produktutveckling och produktionsteknik.

  

Lasse Lidén säljer våra VVS-produkter på distrikt Södra Sverige och Susanne Örwén säljer våra diskbänkar för hemmamiljö med hela Sverige som distrikt. 

  

Jens Westlund förstärker vår försäljning av Storköksprodukter och Emil Gustavsson förstärker vår försäljning av legotillverkning. Båda i rollen som innesäljare. 

Anna Nilsson utökar våra resurser för produktutveckling.

 

Mattias Qwarfordt och Tomas Gren förstärker vårt team av produktionstekniker.

Välkomna!