Omrevision kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2006. Före utgången av varje.....

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2006. 2 gånger om året har vi uppföljande revision från SP i Borås.  Resultatet denna gång blev 0 avvikelser och 5 förbättringsmöjligheter.

Revisorns kommentar:
"Företagets långsiktiga vision och affärsmål är tydligt kommunicerat och drivande för tillväxt och fortsatt förbättringsarbete. Måluppfyllelsen är god.
Företaget planerar för fortsatta förbättringar och följer relevanta nyckeltal för effektivitet, kvalitet och miljö.
Kundfokus är mycket tydlig i hela organisationen. Relationer med leverantörer är långsiktiga och stabila".

 

 

 

Läs mer om våra certifieringar här.