Projekteringsguide för badhusmiljöer

Ny projekteringsguide som hjälp vid val av golvbrunnar och rännor till badhus.

Nu finns en guide som stöd vid projektering av badhus med tillhörande utrymmen. Vi rekommenderar lämpliga produkter och beskriver deras användningsområden för att förenkla valet av golvbrunnar och golvrännor.

Klicka på guiden för att läsa mer!