Ny produkt: Takbrunnar

Vi lanserar nu Takbrunn FURO 180 och Takbräddavlopp FURO 182...

Vi lanserar nu Takbrunn FURO 180 och Takbräddavlopp FURO 182 för tak med
självfallssystem och tätskikt av bitumen.

Båda är godkända av Tätskiktsgarantier och uppfyller deras regelverk för takbrunnar,
TR-E 2006:002, bilaga 2, januari 2009. De uppfyller även kraven i HusAMA 2011
del JSE.171 och JSE.471. Takbrunnen är även konstruerad för att uppfylla kraven i
SS-EN 1253.

Läs mer på produktsidan för takbrunnarna som finns här.