Uppdaterad plugin för MagiCAD

Ny version för AutoCAD 2013.......

Vi har uppdaterat vår plugin för att även passa AutoCAD version 2013. Den finns nu att hämta på MagiCAD:s hemsida.

Furhoffs plugin ger dig möjlighet att i MagiCAD ta in våra golvbrunnar i ditt projekt. Du väljer enkelt storlek, golvanslutning och utlopp och får även med flödesuppgifter direkt in i din ritning.

Länk till MagiCAD:s nedladdningssida.