Uppdaterade 3D-modeller för våra golvbrunnar

Vår plugin för användare av MagCAD är nu kompletterad med ännu fler av våra golvbrunnar......

Vår plugin för användare av MagiCAD är nu kompletterad med ännu fler av våra golvbrunnar. Den är även uppdaterad för att fungera ihop med AutoCad version 2016 samt Revit version 2016. Vår plugin ger dig 3D-modeller av våra golvbrunnar och du väljer just de dimensioner på produkten som passar ditt projekt. Ladda ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och nå Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet. 

Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner.


(Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome)