Uppdaterad plugin för MagiCAD

Vi har uppdaterat vår plugin för AutoCAD 2014.....

Vi har uppdaterat vår plugin för att även passa AutoCAD version 2014. Den finns nu att hämta på MagiCAD:s hemsida.

Furhoffs plugin ger dig möjlighet att i MagiCAD ta in våra golvbrunnar i ditt projekt. Du väljer enkelt
storlek, golvanslutning och utlopp och får även
med flödesuppgifter direkt in i din ritning.

Länk till MagiCAD:s nedladdningssida.