Vår nya fleroperationsmaskin är i drift.

Vi har kompletterat vår avdelning för maskinbearbetning med en 3-axlig.....

Nu är nya fleroperationsmaskinen tagen i drift.

Vi har kompletterat vår avdelning för maskinbearbetning med en 3-axlig Bridgeport XR1000 som bearbetar produkter och hjälpverktyg genom fräsning, borrning, arborrning och gängning. Maskinen styrs genom cad/cam-programvaran MasterCam som möjliggör rationell och kostnadseffektiv programering med minimal stilleståndstid. Både enkla och avancerade former programmeras effektivt i MasterCam.

Här är en fixtur för tre olika kundprodukter. Både bearbetning av fixturen och produkterna görs i flerop-maskinen. Så här ser det ut vid programering i MasterCam:
 

Och så här ser fixturen ut efter bearbetning: