Välj rostfria rännor för verkstadsmiljö

Det finns många anledningar att välja rostfria brunnar och rännor i verkstadsmiljö.

Lätta att installera, lätta att hålla rena och lång hållbarhet är bara några av fördelarna. Läs mer om våra anpassade produkter på resp. produktsida.

 
Verkstadsränna FURO 150            Port- & garageränna FURO 159

 

Sandfångsbrunn FURO 152           Smal sandfångsränna FURO 149  

 

Bred sandfångsränna FURO 154             

 

Golvbrunn FURO 139                     Golvbrunn FURO 140