Ny produkt: Brunn för bjälklag med gjutasfalt

För terrasser parkeringsdäck m.m. med gjutasfalt som tätskikt.

Vi har utvecklat en ny brunn för betongbjälklag med gjutasfalt som tätskikt.
Den är godkänd av Tätskiktsgarantier och uppfyller deras regelverk för
takbrunnar, TR-I. Uppfyller även kraven i HusAMA 2011. 

Den finns i 2 olika utförande:

  • FURO 185 är avsedd för gjutasfalt som slityta/toppskikt.
  • FURO 186 är avsedd för gjutasfalt under överbyggnad och levereras
        som underdel resp. överdel med fastskruvad silplåt.

Som tillbehör finns ett sandfång på 2,4 liters volym som inte sätts igen
utan upprätthåller ett flöde på 5 l/s även vid skyfall.

Mer information finns på produktsidan här.

FURO 185                                                                                    FURO 186


FURO 185 installerad i betongbjälklag med toppskikt av gjutasfalt


FURO 185 med tillbehör sandfång:


FURO 186 underdel med underklistrad tätskiktsmanschett: