Vi är medlemmar i svetskommissionen

Vi följer utvecklingen inom svetsningstekniken noga bl. a. genom att vara medlemmar i Svetskommissionen.

Svetskommisionens syfte är att främja fogningstekniken i Sverige.
Genom medlemskapet får vi tillgång till senaste om teknik, utveckling,
standardisering, hälsa och säkerhet inom svetsteknik.
Allt detta för att fortsätta att utvecklas och bli en ännu mer komplett
och kompetent leverantör till våra kunder och deras specifika önskemål