Vi utbildar våra leverantörer!

En av våra leverantörer av rostfritt material, Damstahl, har varit hos oss på studiebesök.

Med målsättning att än mer lära känna sina kunder valde Damstahl att komma till oss för att få veta mer om vilka områden Furhoffs verkar i och vilka behov vi har av material i framtiden.

Under studiebesöket passade vi på att utbilda våra besökare i svetsning i rostfritt stål. Våra svetsare Mattias Johansson och Linus Sveide agerade lärare och utbildade koncernchef Mikael Sthaalros, VD Sverige Peter Sjödahl, försäljningschef Patrik Leijon samt utesäljare Petter Lantz. De har därmed kompletterat sin teoretiska kunskap om rostfritt stål med praktisk erfarenhet av TIG-svetsning i plåt och rör.