Vår affärsidé

Furhoffs Rostfria arbetar med rostfritt stål. Bolaget tillverkar och marknadsför:

  • Standardiserade och kundanpassade VVS- och inredningsprodukter för i första hand industri, offentlig- och kommersiell byggnation. I mindre omfattning även till bostäder. Med egen produktutveckling.
  • Legoprodukter avsedda för industriellt bruk. Strävan skall vara återkommande produkter och där vi gärna deltager i produktionsutvecklingen. Gemensam produktionsutrustning för de båda produktområdena skall eftersträvas.
  • Storköksinredning i form av diskbänkar, hurtsar, hyllor, rullbanor med mera. 

Försäljningen för VVS-produkterna sker bl.a via grossister. Legoprodukterna säljs, dels direkt till slutanvändaren, dels till industriföretag som kompletterar produkten innan den säljs till slutanvändaren. I Sverige och Norge marknadsförs produkterna via egna säljkontor medan övriga marknader bearbetas via agenter och återförsäljare.

Kännetecknande för produkter från Furhoffs är hög kvalitet och stor leveransprecision.

Läs mer om oss i vår Företagspresentation.