Svets- Kvalitet- och miljöcertifiering


SVETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 3834-2  

Svetsning är en av Furhoffs kärnverksamheter och vi är sedan 2012 
certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.
Efter den första 5-årsperiod görs en omcertifiering på en ny 5-årsperiod vilken vi klarat utan några avvikelser.
Nuvarande certifikat gäller alltså för perioden 2017 - 2022.
 
Certifikatet visar att vårt ledningssystem uppfyller de mest omfattande kvalitetskraven
för svetsning. Ledningssystemet omfattar konstruktion, produktion, och försäljning
av rostfria Lego- och VVS-produkter när krav enligt SS-EN ISO 3834 föreligger.

ISO 3834 finns i 3 olika nivåer. Nivån -2 som Furhoffs är certifierade mot ställer de
högsta kraven och används vid "Omfattande kvalitetskrav". För "Normala kvalitetskrav"
gäller nivå -3 och vid "Enkla kvalitetskrav" gäller nivå -4.

För dig som kund innebär detta att vi bygger in den rätta kvaliteten genom att styra
svetsprocessen på ett effektivt och kontinuerligt sätt och att personal, utrustning
och verkstad följer de strikta krav som gäller.

Ladda ned ISO 3834-2 certifikat här.


KVALITETSLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 sedan 2006.

Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 9001:2015 är nu vårt kvalitetsledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Vid uppföljande revision 20180517 gjorde revisionsledaren följande kommentar: 

Företaget har en bra grund i gemensamma värderingar och en tydlig vision och affärsidé. Strategier för fortsatt tillväxt med lönsamhet är pådrivande. De övergripande målen bryts ned till respektive avdelning och följs upp på ett mycket bra sätt. Engagemanget för ständig förbättring är påtagligt i hela företaget. 
 
Företaget har sedan årsskiftet infört daglig styrning vilket ger alla en tydlig överblick och möjlighet att optimera resurserna. - Företaget lägger stort fokus på möjligheter och personalens trivsel. - Registrering av interna avvikelser fungerar på ett föredömligt sätt och bidrar till ständig förbättring. - Man har på ett tydligt sätt identifierat intressenters krav och interna-/externa förutsättningar. - Det råder mycket god ordning och reda i hela verksamheten. En bidragande faktor är de 5Sgrupper som månadsvis arbetar med förbättringar. Ledningssystemet bidrar till att uppfylla verksamhetens mål och policys. Förmågan att uppfylla krav och åtaganden bedöms mycket god. De mål och mätindikatorer som används stödjer den strategiska inriktningen att öka omsättningen med fortsatt hög lönsamhet. .

Ladda ned ISO 9001:2015-certifikat som pdf.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här.


MILJÖLEDNINGSSYSTEM SS-EN ISO 14001:2015

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001 sedan 2006.

Efter en framgångsrik omcertifiering enligt den uppgraderade versionen SS-EN 14001:2015 är nu vårt miljöledningssystem certifierat till 2021-01-20.

Uppföljande revision genomfördes 20180517.

Revisionsledarens kommentar är densamma som för kvalitetsledningssystemet. Se ovan.

Ladda ned ISO 14001:2015-certifikat som pdf.

Läs vår miljöpolicy här.