OM BETNING

Då rostfritt stål utsätts för höga temperaturer som vid t.ex. svetsning vandrar (diffunderar) krom bort från stålytan. Kromhalten i materialets yta sjunker på den värmepåverkade delen under 12 % och stålet tappar bl.a. sin förmåga att ”självläka” sitt passivskikt.

Vid betning löser syror upp svetsoxiderna samt den kromutarmade zonen och stålets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper återskapas.
Betning är ur korrosionssynpunkt överlägsen andra behandlingsmetoder som t.ex. slipning och blästring.

Förutom att ta bort ”kromutarmat” material ger betning oftast en bättre ytfinhet på materialet än andra metoder, vilket i sig underlättar uppbyggnad av stålets passivskikt.

Vi erbjuder betning i vår anläggning där vi doppbetar produkter med storlek upp till 3x2x2 m.