EXEMPEL PÅ PRODUKTER SOM VI PRODUCERAR

Radarkonor

Radarantenner för volym- och nivåmätning.


Montageplåt

Montageplåt för snabbkopplingar.


Vätskekoppling

Licenssvetsning av koppling för vätskehantering.


Batterilåda

Förvaringslåda för batterier på handikapphjälpmedel.


Plåtdetaljer

Laserskurna, bockade och svetsade detaljer för bl.a Tetra-Pak-maskiner.


Cistern

Behållare för läkemedelsindustri.


PES-skåp

PES-station (Portabel equipment station/mediapanel) För mediapåfyllning av mobila kärl inom läkemedelsindustri.


Brandsläckarskåp

Skåp för brandsläckare på läkemedelsindustri. För i vägg infällt montage.


Plåt

Laserskuren plåt till pallvändare på grafisk industri.


Fästplåt

Fästplåt för radarantenner.


Laserskurna detaljer


Sikt

Sikt för pulverformiga ämnen inom livsmedel- och läkemedelsindustri.
Laserskuren, bockad, svetsad och glasblästrad.


Samlingskärl

Samlingskärl för hantering av spillprodukter på mejeri.


Legobetning

Betning av egna produkter och lego. Sluten, miljögodkänd process.