VVS-Produkter

Om man kan tala om standardprodukter med flexibilitet så är det vad vi kan erbjuda marknaden inom VVS-området.

Vi har ett brett produktutbud för framförallt industri, storkök, restauranger, sjukhus och laboratorier och stor kompetens om produkternas användningsområden. Våra viktigaste produktgrupper är golvbrunnar/golvrännor, diskbänkar, tvättrännor samt urinaler. Men vårt produktsortiment omfattar även ett stort antal ytterligare produkter för VVS-området.

Våra VVS-produkter säljer vi alltid via en VVS-grossist.

För vårt FURO-sortiment som omfattar golvbrunnar, golvrännor och spärrbrunnar har vi dokumenterade standardlösningar med många "smarta" detaljlösningar. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om anpassade lösningar varför vi ofta levererar våra produkter i ett modifierat utförande för att utföra en önskad funktion eller passa en speciell anläggning.

Bildbank

Ta en titt i vår bildbank! Här har vi samlat bilder på produkter som vi tillverkat. Diskbänklar i hemmamiljö, golvbrunnar, konstverk m.m. Du hittar den här

Produkter för omgående leverans

Vi har många av våra produkter på lager för omgående leverans. Läs mer om lagersortimentet här eller kontakta våra säljare.

MagiCad

3D-modell av våra golvbrunnar.
Underlättar arbetet vid projektering.

MagiCad användare laddar ner vår Plug-in via MagiCAD:s databas och når då Selection Software och våra produkter direkt ifrån MagiCAD-programmet.

MagiCad
Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software för att generera en 3D-modell. (Fungerar med Internet Explorer 11 samt Google Chrome) Du väljer brunnstyp, dimension, utloppsdimension och riktning samt golvtyp och får snabbt en 3D-modell som du enkelt laddar ner

Miljöbedömda VVS-produkter
Gör medvetna materialval genom att använda Miljöbedömda VVS-produkter från Furhoffs.

Det är viktigt att en byggprodukt inte innehåller hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen vare sig vid tillverknings-, bygg- eller bruksskedet.
SundaHus och BVB är 2 organisationer som har ställt upp kriterier för miljöbedömning av byggprodukter. Furhoffs VVS-produkter är bedömda av båda organisationerna med bra resultat enligt nedan: 

SUNDA HUS:
Alla våra VVS-produkter är miljöbedömda av Sunda Hus och uppfyller kriterierna för "Produkten Rekommenderas"
Länk till register på alla våra miljöbedömda produkter

Länk till SundaHus
Länk till SundaHus bedömningskriterier.

BVB BYGGVARUBEDÖMNINGEN:
Många av våra VVS-produkter är miljöbedömda av BVB. Samtliga uppfyller kriterierna för "Accepteras", "Nivån uppfyller höga miljökrav på innehåll och utfasning av farliga ämnen" enligt BVB.

För att kunna ta del av bedömningarna behöver du ha en inloggning i BVB. 

Beställ vår katalog

All information om våra produkter finns här på vår hemsida men vill du hellre ha en katalog att bläddra i så sänder vi gärna en till dig. 

Beställ här!

Radon- och vattentätning till FURO-brunnar

FURO golvbrunnar kan nu förses med en fabriksmonterad radontätning.

Läs här hur du förhindrar markradon att tränga in i krympspringor som uppstår mellan betongen och golvbrunnen när betongen härdar.

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs." Här finns listan över Furhoffs produkter för säker vatten. Läs mer på säkervatten.se