Brunnar och rännor

Brunnar, spygatter och rännor

Tillverkade och utvecklade i Sverige, anpassade till svenska behov.

Furhoffs golvbrunnar - det trygga valet!

Vårt golvbrunnssortiment marknadsförs under varumärket FURO. Vi erbjuder brunnar,
spygatter och rännor som passar till flera olika områden.

Se här vad vi har för omgående leverans:

Våra brunnar är uppdelade i följande områden: 

Sanitetsbrunnar

Brunnar för alla former av våtrum, som t ex dusch, bad, städ, kök, och omklädning.

Brunnar för lättare belastningar

Brunnar och rännor anpassade för ytor med lättare belastningar, t ex i storkök och industri.

Brunnar för tyngre belastningar

Brunnar och rännor som tål tyngre belastning i t ex fabriker och verkstäder.

Tak-, Terrass-, Gjutasfalt- Rens-, Spol-, Latrin- och Stallbrunnar samt Råttstopp

Brunnar utan vattenlås avsedda att installeras i utomhusbjälklag med frysrisk, ex terrasser, garage eller innergårdar samt brunnar för åtkomst i avloppsanläggningar vid rengöring och spolning.

Säker vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Teknisk översikt


Här hittar du gemensamma tekniska egenskaper för
FURO golvbrunnar.